ארגונים

מכון אבני ראשה:  פרוייקט תיעוד הצלחות בבתי ספר  

פתיח לפרוייקט

מכון צפנת והביטוח הלאומי: "בין השורות" – סרט קצר על עסקים חברתיים

אתר "הזמנה לפיוט": סרט קצר על הפייטן משה חבושה

אוניברסיטת בר אילן:  סרט אינטראקטיווי 

מכון פוירשטיין:  על זוגות נשואים עם מוגבלות קוגניטיבית התפתחותית 

מכון ון ליר, ירושלים: תערוכת "מהו זכרון? שבעים שנה אחרי  – סרט שיווקי לתערוכה

ביה"ח אלין, ירושלים – סרט על פעילות הליצנים הרפואיים בבית החולים

מוזיאון מגדל דוד: קליפ לדף נחיתה באתר

בית ספר געש:  סרט אנימציה קצר - הצגת ניסוי 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים:  "פיתוח מקצועי בתשעה קולות" - סרט קצר על פיתוח מקצועי למורים 

בית ספר געש:   סרט אנימציה לניסוי